Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de CPR richtlijnen zijn :

  • De PGS-15 is gebaseerd op het ADR en niet meer op de Wet milieugevaarlijke stoffen.

  • De vervoersetiketten gaan nu ook in de opslag gelden en niet langer de oranje etiketten.

  • De meeste WMS geclassificeerde stoffen Xn Xi vallen buiten de nieuwe richtlijn.

  • De eisen aan brandveiligheidsinstallaties en opslagvoorzieningen zijn geïntegreerd in de PGS-15.

  • Tot 10 ton mogen veel meer stoffen in een ruimte bij elkaar worden opgeslagen

  • Het begrip werkvoorraad is duidelijker omschreven.

  • Als de opslag voldoende brandwerend is komt de minimale afstand tot andere gebouwen of de erfgrens te vervallen.

 

Heeft een bedrijf meer dan 2,5 ton kg aan gevaarlijke stoffen dan moet er een voorraadlijst van de opgeslagen stoffen bijgehouden worden. Ook dien er Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) aanwezig te zijn.

Elke leverancier is verplicht om een Materials Safety Data Sheet aan u te overhandigen, bij de eerste zending of wanneer u daarom verzoekt.